മലയാളം അധ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു...... എല്ലാ വായനക്കാരും സഹകരിക്കുമല്ലോ.......

17 November 2010

ബാലാമണിയമ്മ പുരസ്ക്കാരം


ഈ വര്‍ഷത്തെ ബാലാമണിയമ്മ പുരസ്ക്കാരം കവി വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിക്ക്
അനുമോദനങ്ങള്‍5 November 2010

ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നന്മയുടേയും സമൃദ്ധിയുടേയും ആവലി .ദീപങ്ങളുടെ ആവലി വരവായി.ഏവര്‍ക്കും ദീപാവലി ആശംസകള്‍.


ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നന്മയുടേയും സമൃദ്ധിയുടേയും ആവലി .ദീപങ്ങളുടെ ആവലി വരവായി.ഏവര്‍ക്കും ദീപാവലി ആശംസകള്‍.

Followers