മലയാളം അധ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു...... എല്ലാ വായനക്കാരും സഹകരിക്കുമല്ലോ.......

15 March 2011

മലയാളം പരീക്ഷ അവസാനിച്ചു
ഈ വര്‍ഷത്തെ എസ്സ്.എസ്സ് . എല്‍. സി പരീക്ഷയില്‍ മലയാളം പരീക്ഷ പൂര്‍ത്തിയായി. ചോദ്യപേപ്പറിലൂടെ ഒന്നു കടന്നുപോയാല്‍ മലയാളം ഒന്നാം പേപ്പര്‍ ശരാശരി നിലവാരം പുലര്‍ത്തി.താരതമേന്യ ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങള്‍കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷാപ്പേടി അകറ്റുന്നതിന് സഹായിച്ചു. ആകെ അ‍ഞ്ചോ,ആറോ പാഠങ്ങളെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കി ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചത് , എല്ലാ പാഠങ്ങളും ഗഹനമായി പഠിപ്പിച്ച അദ്ധ്യപകരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്നുമാത്രം. A+ ഗ്രേഡിലേയ്ക്ക് കുട്ടികളെ എത്തിയ്ക്കും എന്നതില്‍ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താം.

എന്നാല്‍ മലയാളം രണ്ടാം പേപ്പര്‍ കുട്ടികളെ വലച്ചു എന്നുപറയാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വ്യാഖ്യാനിക്കുക. അല്പം കഠിനമായിപ്പോയില്ലേ.പെട്ടെന്ന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് കുട്ടികള്‍ക്ക് എത്തിപ്പെടാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടികള്‍ പെട്ടെന്ന് സന്ദര്‍ഭം കണ്ടെത്തിയെന്ന് വരില്ല.ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടിയ ഒന്നരമണിക്കൂര്‍ സമയം കൊണ്ട് മികച്ച രീതിയില്‍ ഉത്തരമെഴുതാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് സാധിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.എങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ മലയാളം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതായി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ആശ്വസിക്കാം.

5 March 2011

മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍
പ്രതികരണം എഴുതുക:-
1.സിനിമാഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ ഒരു നാടകനടന്‍ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.”സിനിമയില്‍ നടനു വേണ്ടി പാടാന്‍ പ്രശസ്ത ഗായകര്‍ ,ശബ്ദം നല്കാന്‍ ഡബ്ബിംഗ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ്, സ്റ്റണ്ട് രംഗങ്ങളില്‍ പകരക്കാര്‍എന്നിട്ടും അവര്‍ താരങ്ങള്‍.................ഈ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ‍ഞങ്ങളോ?”
അടൂര്‍ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെഅഭിനയത്തിന്റെഅതിരുകള്‍എന്നലേഖനംകൂടെപരിഗണിച്ച്
ഈഅഭിപ്രായത്തോട് പ്രതികരിക്കുക?

2.കുറിപ്പ് എഴുതുക
താരതമ്യം ചെയ്ത് കുറിപ്പ് എഴുതുക?
''അടിസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു കടന്നുചെല്ലുമ്പോള്‍ എല്ലാ കലകളുടേയും പ്രഭവം ഭാവനാജന്യമായ രൂപകല്പനയിലാണ് .ഒന്നാമതായി ധ്യാനം പിന്നെ രൂപകല്പന ,തദനന്തരം നിര്‍മ്മാണം
ഇതാണ് ക്രമം "-ഗുപ്തന്‍നായരുടെ ഈ അഭിപ്രായം പൂതപ്പാട്ട് എന്ന കൃതിയുടെ രചനയില്‍ എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് കുറിപ്പെഴുതുക."തുടികൊട്ടും ചിലമ്പൊലിയും" -എന്ന പാഠത്തിലെ സൂചനകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം?

3.കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക:-
തരളമാം നിന്‍കണ്ണിലോമനേ കാണ്മൂഞാന്‍
ചിരിയോ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുനീരോ
കവി സംശയിക്കുന്നതുപോലെ ചിരിയാണോ കണ്ണീരാണോ നക്ഷത്രത്തില്‍ തെളിയുന്നത് ?
കവിതയുടെ ആശയം തന്നിരിക്കുന്ന സൂചനകള്‍ ഇവ മുന്‍ നിര്‍ത്തി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം
സമര്‍ത്ഥിക്കുക?

4.തിരക്കഥ രചിക്കുക
കലി : ഭൂമി തന്നിലുണ്ട് ഭീമസുതയെന്നൊരു
കാമിനീ കമലലോചന
കാമനീയകത്തില്‍ ധാമം പോല്‍ അവള്‍ തന്‍
നാമം കേട്ടു ദമയന്തിപോല്‍
യാമി, ഞാനവളെ ആനയിപ്പതിനു
സ്വാമി,യതിനു വിടതരിക നീ.

ഇന്ദ്രന്‍: പാഥസാം നിചയം വാര്‍ന്നൊഴിഞ്ഞളവു
സേതുബന്ധനോദ്യോഗമെന്തടോ?
ജാതമായി തദ്വിവാഹ കൗതുക-
മാദരേണ ‍ഞങ്ങള്‍ കണ്ടുപോന്നിതു
കല-ഇന്ദ്ര സംവാദം നളചരിതം വായനയിലൂടെ സന്ദര്‍ഭമടക്കം നിങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്
ഈ രംഗം തിരക്കഥാരൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെഴുതുക?
5.ലഘുലേഖ തയ്യാറാക്കുക?
പ്രകൃതിക്കും ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് . അതിന്റെ ഭാഗമായ മനുഷ്യനും ഈ നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടത് മാനവികതയുടെ നിലനില്‍പ്പിന് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ സന്ദേശം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണപരിപാടികളുടെ
പ്രചാരണത്തിനായി ഒരു ലഘുലോഖ തയ്യാറാക്കുക? വിതയ്ക്കാം മാനവികതയുടെ വിത്തുകള്‍
എന്ന ലേഖനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കണം ലഘുലേഖ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്?

Followers