മലയാളം അധ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു...... എല്ലാ വായനക്കാരും സഹകരിക്കുമല്ലോ.......

7 September 2011

ഓണാശംസകള്‍

പൊന്നിന്‍ചിങ്ങത്തില്‍ മാവേലിമന്നനെ വരവേല്ക്കാന്‍ മലനാട് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.ഏവര്‍ക്കും സമൃദ്ധിയുടേയും
സന്തോഷത്തിന്റേയും ഐശ്വര്യത്തിന്റേയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകള്‍


No comments:

Post a Comment

Followers